Κανονισμοί

Οι κανονισμοί του αγώνα είναι οι ίδιοι με αυτούς του Πρωταθλήματος.

Δείτε τους εδώ:

Κανονισμοί Πρωταθλήματος