Σύνδεση Χρήστη

Σύνδεση

Κανονισμοί Πρωταθλήματος

 1. Περιγραφή του Enduro Mountainbike

H ποδηλασία Enduro Mountain bike είναι σχεδιασμένη να αποτελεί την απόλυτη δοκιμασία για έναν ποδηλάτη ορεινής ποδηλασίας, με την προσήλωση ώστε κάθε διοργάνωση να δημιουργεί μια θαυμάσια ατμόσφαιρα, κοινωνία, διαγωνισμό και περιπέτεια για τον διαγωνιζόμενο, συμπεριλαμβάνοντας τις καλύτερες συνθήκες μονοπατιών το οποία είναι διαθέσιμα στην περιοχή του αγώνα.

Η ανάλυση του αγώνα που περιγράφεται παρακάτω αποτελεί μία φόρμα η οποία επιτρέπει στους αναβάτες να συναγωνιστούv μεταξύ τους σε Ειδικές Διαδρομές (PS), οι οποίες είναι σχεδιασμένες να δοκιμάσουν τo τεχνικό επίπεδο και την φυσική τους ικανότητα.

 

 1. Αριθμός συμμετοχής στον αγώνα – Εκχώρηση πινακίδων ποδηλατών

Ο αριθμός συμμετοχής κάθε διαγωνιζόμενου στον αγώνα και η εκχώρηση πινακίδων είναι αρμοδιότητα του διοργανωτή. Ο αριθμός συμμετοχής θα δοθεί σύμφωνα με τη σειρά δήλωσης συμμετοχής στον αγώνα . Στον πρώτο αγώνα θα υπάρχει διαδρομή πρόλογος (prologue stage) που με το πέρας του οι αναβάτες θα λάβουν και την αντίστοιχη σειρά εκκίνησης. Από τον 2ο αγώνα και μετά ο αριθμός συμμετοχής θα δίνεται βάση της βαθμολογίας που έχει διαμορφωθεί (πχ το 1 θα το έχει ο αναβάτης με την μεγαλύτερη βαθμολογία) και για τους υπόλοιπους αναβάτες βάσει της σειράς δήλωσης συμμετοχής στον αγώνα. 

 

 1. Κατηγορίες
 • Juniors - Κάτω των 18 Με βάση την ηλικία αναβάτη στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους διαγωνισμού. (Απαραίτητη η παρουσία και υπογραφή  κηδεμόνα σε ειδική υπεύθυνη δήλωση).
 • Άνδρες – Όλοι οι χρόνοι των Ανδρών θα τοποθετηθούν στη ίδια λίστα.
 • Γυναίκες – Όλοι οι χρόνοι των Γυναικών θα τοποθετηθούν στη ίδια λίστα.
 • Μasters +40 – Όλοι οι χρόνοι των Masters θα τοποθετηθούν στη ίδια λίστα.
 •  Ηardtails– Όλοι οι χρόνοι των hardtails θα τοποθετηθούν στη ίδια λίστα.
 •  Ε-bikes – Tα e-bikes πρέπει να φέρουν ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης Pedelec, κινητήρα έως 250W,κόφτη ταχύτητας στα 25 km/h και φυσικά να μην φέρουν χειρόγκαζο, όπως ακριβώς θεσπίζουν οι Ευρωπαϊκοί νόμοι περί ηλεκτρικού ποδηλάτου. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή θα θεωρείται άκυρη. Όλοι οι χρόνοι των E-Bikes θα τοποθετηθούν στη ίδια λίστα.
 • Fun - Σε κάποιες περιοχές, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε περιορισμένο μήκος και συνδυασμό διαδρομών, για αθλητές που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους χωρίς να καταταχθούν σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες. 

 

 1. Oι διαδρομές

Δομή

Οι αγώνες Enduro MTB αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή χρήση των μονοπατιών και του εδάφους. Η εμπειρία και η ευχαρίστηση που θα αποκομίζει ο αναβάτης θα είναι το κύριο μέλημα του διοργανωτή. Για να επιτευχθεί η διέλευση από τον καλύτερο συνδυασμό μονοπατιών, ενδέχεται να περιλαμβάνεται και ανάβαση εντός των Ειδικών Διαδρομών.

Όλες οι Ειδικές Διαδρομές (PS) πρέπει να ακολουθούν μία κατά κανόνα καθοδική πορεία  (υψομετρική διαφορά κατάβασης >80% της συνολικής υψομετρικής διαφοράς) με έμφαση στη δοκιμασία των τεχνικών ικανοτήτων των αναβατών. Στους περιορισμούς αυτούς δεν εντάσσονται οι  διαδρομές Προλόγου(prologue stages) και οι Συνδετικές Διαδρομές (liaison stages).

Συνδετικές Διαδρομές

Η σύνθεση κάθε Συνδετικής Διαδρομής είναι στη διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή. Μηχανική υποβοήθηση (lift, βοήθεια φορτηγών), με πετάλι (ποδηλατώντας) ή ένας συνδυασμός και των δύο είναι αποδεκτό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μέρα αγώνα είναι τουλάχιστον μία συνδετική διαδρομή να γίνεται ποδηλατώντας.

Ειδικές Διαδρομές

Η Γενική Κατάταξη (GC) του κάθε αγώνα θα πρέπει να υπολογίζεται με την πρόσθεση των χρόνων όλων των ειδικών διαδρομών μαζί.

Η έναρξη και ο τερματισμό κάθε ειδικής διαδρομής θα αναγράφονται ευκρινώς στο χάρτη που παρέχεται από τον διοργανωτή. Σημάδια σαφώς σηματοδοτημένα στην έναρξη και τον τερματισμό κάθε ειδικής διαδρομής θα είναι στη θέση τους 24 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Η κάθε ειδική διαδρομή θα σχεδιάζεται ώστε για να δοκιμάσει τεχνικές και φυσικές ικανότητες του αναβάτη.

Δεν υπάρχει ελάχιστη ή μέγιστη διάρκεια ειδικής διαδρομής.

Ως γενικός κανόνας η ανάβαση σε κάθε ειδική διαδρομή δε θα πρέπει να περνάει το 20% της συνολικής της απόστασης.

Κάθε ξύλινη κατασκευή θα πρέπει μα φέρει ειδική αντιολισθητική επιφάνεια.

Σε κάθε μεγάλη κατασκευή ή drop off θα πρέπει να υπάρχει μία 2η   γραμμή ασφαλείας.

Όλες οι ειδικές διαδρομές θα πρέπει να είναι κλειστές προς το κοινό κατά την διάρκεια των επίσημων δοκιμαστικών. 

4.1: Κατευθύνσεις και Σήμανση

Κάθε διοργανωτής θα παρέχει χάρτη που θα βρίσκεται στις εγγραφές και στη γραμματεία του αγώνα. Ο χάρτης αυτός μπορεί ακόμη να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του αγώνα. Οι αναβάτες καλούνται να μελετήσουν το χάρτη και να κατανοήσουν τη διαδρομή του αγώνα πριν από την εκκίνηση για τον αγώνα. 

4.2 Σήμανση διαδρομών

Ταινία

Ταινία σήμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό της διαδρομής. Όπου δύο κομμάτια ταινίας  έχουν τοποθετηθεί και στις δυο πλευρές της διαδρομής, οι αναβάτες πρέπει να περάσουν ανάμεσα τους. Στις περιοχές αυτές, αν τις προσπεράσουν, τις διασχίζουν ή διέλθουν από την ταινία φυσικά στη λάθος πλευρά θα πρέπει να θεωρηθεί κόψιμο πορείας. Βλέπε άρθρο 5.5 

Πόρτες

Πόρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σημαδέψουν ξεκάθαρα τομείς του αγώνα όπου ο αναβάτης πρέπει να περάσει ανάμεσα τους. Η ταυτότητα επίσημων πορτών θα εξηγηθεί από τον διοργανωτή. Παραλείποντας μία πόρτα θα θεωρηθεί κόψιμο πορείας Βλέπε άρθρο 5.5

[παράδειγμα ταινίας σήμανσης]

[παράδειγμα πόρτας]

4.2 Ασφάλεια

Πρώτες Βοήθειες + Εκκένωση

Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος θα παρέχει ασθενοφόρο κατά τη διάρκεια του αγώνα και τουλάχιστον ένα σταθμό πρώτων βοηθειών κατά την διάρκεια επίσημων δοκιμαστικών.

Ένα πλάνο με την θέση των διασωστών και την βάση των πρώτων Βοηθειών θα είναι διαθέσιμο στη  γραμματεία της διοργάνωσης.

Το ιατρικό προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εξειδικευμένο στα πρότυπα που απαιτούνται για την περιοχή της διοργάνωσης.

Ο διοργανωτής πρέπει να προμηθεύσει τον κάθε αγωνιζόμενο με τα στοιχεία επικοινωνίας πρώτων βοηθειών τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του αγώνα.

Σε απομονωμένες περιοχές κάθε αναβάτης είναι υποχρεωμένος να φέρει σφυρίχτρα που θα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση ανάγκης.

Σε περίπτωση που ένας αναβάτης αντιληφθεί τραυματισμό άλλου συναθλητή οφείλει να το αναφέρει στον επόμενο κριτή της διοργάνωσης που θα συναντήσει. Αθλητής που σκοπίμως δε πράξει τα ανωτέρω θα αποκλείεται από τον αγώνα. Αθλητής που καθυστέρησε προς βοήθεια τραυματισμένου συναθλητή του, θα επανεκκινεί τη διαδρομή κατ’ όπιν συνεννόησης της διοργάνωσης.

Αθλητής που υπέστη διάσειση ή τραυματισμό επικίνδυνο ώστε να συνεχίσει, μετά από διάγνωση του γιατρού ή διασώστη της διοργάνωσης, θα αποκλείεται από την συνέχεια του αγώνα και θα επιστρέφει μόνο μετά από έγγραφη γνωμοδότηση ιατρού. 

 

5. Απαιτήσεις Διοργάνωσης 

5.1 Ύφος του αγώνα

Ατομική εκκίνηση σε όλες τις Ειδικές Διαδρομές
Ελάχιστο αριθμός των 3ων Ειδικών Διαδρομών
Ελάχιστο χρόνος διαγωνισμού για μονοήμερους αγώνες τα 12 λεπτά για τον γρηγορότερο αθλητή στη Γενική Κατάταξη (άθροισμα όλων των Ειδικών Διαδρομών) και 25 λεπτά για 2ήμερους αγώνες.
Ελάχιστος αριθμός (3) τριών διαφορετικών ειδικών διαδρομών ανά διοργάνωση.

Μέγιστη υψομετρική ανάβαση σε μονοήμερους αγώνες 2000 μέτρα και 3200 μέτρα σε 2ήμερους

5.2 Προπόνηση
Πρέπει να παρέχεται χρόνος για προπόνηση από  τον διοργανωτή στην εκκίνηση όλων των ειδικών διαδρομών πριν  την επίσημη  κίνηση του αγώνα.

Η πλήρης και αναλυτική διαδρομή και η έκδοση του χάρτη του αγώνα  θα πρέπει να ανακοινώνεται 2 βδομάδες πριν την έναρξη του αγώνα.

Τα επίσημα δοκιμαστικά θα διεξάγονται όχι νωρίτερα από  2 ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα.

Οι διαδρομές θα είναι κλειστές προς τους αθλητές πριν την έναρξη των επίσημων δοκιμαστικών. Αθλητής που θα δοκιμάσει τις διαδρομές πριν την έναρξη των επίσημων δοκιμαστικών θα αποκλείεται από  τον αγώνα. επιτρέπεται το περπάτημα της διαδρομής ακόμα και όταν αυτή είναι κλειστή.

Οι αθλητές απαγορεύεται να κινούνται ανάποδα στη διαδρομή. Η προπόνηση σε τμήματα θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από  άδεια του διοργανωτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο αθλητής θα πάρει ποινή. 

5.3 Μεταφορά - Μετακίνηση

Ο τρόπος μεταφοράς των αθλητών(αυτοκίνητο, Lift, ποδήλατο) κατά τη διάρκεια των επίσημων δοκιμαστικών αλλά και του αγώνα, θα καθορίζεται από τον διοργανωτή τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την έναρξη των επίσημων δοκιμαστικών. Αθλητής που δε θα τηρήσει τις οδηγίες αυτές θα αποκλείεται από  τον αγώνα. 

5.4 Αρίθμηση, τρόπος και σειρά εκκίνησης

Η αρίθμηση των αθλητών και η σειρά εκκίνησης τους θα καθορίζεται από  τον διοργανωτή.

Η σειρά εκκίνηση ανά κατηγορία είναι η εξής:

 • Fun
 • Juniors
 • Γυναίκες
 • Hardtails
 • Masters
 • Άνδρες
 •  20 πιο γρήγοροι αθλητές βάση προηγούμενων αγώνων

Ο χρόνος εκκίνησης μεταξύ των αθλητών θα είναι 1 λεπτό.

Θα υπάρχει κενό 1.5 λεπτών ανά 10-20 εκκινήσεις ούτως ώστε να πάρουν σειρά εκκίνησης και η καθυστερημένοι αθλητές, οι οποίοι θα λαμβάνουν και συγκεκριμένη ποινή (παράγραφος 7).

Μετά την κατηγορία γυναικών και Masters θα υπάρξει κενό 5 λεπτών για την εκκίνηση της επόμενης κατηγορίας.

Η  κατηγορία των 20 πιο γρήγορων αθλητών θα ξεκινήσει με κενό 15 λεπτών από την κατηγορία των Ανδρών. 

5.5 Αποτελέσματα

Η Γενική Κατάταξη (GC) θα προκύπτει από  το άθροισμα του συνόλου του χρόνου όλων των ειδικών διαδρομών και την  αφαίρεση βαθμών της όποιας ποινής. Σε εξαιρετικές καταστάσεις δύναται ο διοργανωτής να αφαιρέσει από  την βαθμολογία μία ή παραπάνω ειδικές διαδρομές.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας νικητής ανακηρύσσεται ο αθλητής με τον πιο γρήγορο χρόνο στην τελευταία διαδρομή.

Αθλητής που δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει μία ειδική διαδρομή δε θα επιτρέπεται να επανεκκινήσει τον αγώνα.

5.6 Απαιτήσεις Εξοπλισμού
Εξοπλισμός Ασφαλείας
Όλοι οι αναβάτες πρέπει να φορούν κράνος κατά την διάρκεια των ειδικών διαδρομών αλλά και των συνδετικών. Η σωστή εφαρμογή, κατάσταση και καταλληλότητα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναβάτη.

Η χρήση λοιπών προστατευτικών όπως γάντια, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες κ.τ.λ. θα καθορίζονται απο τον διοργανωτή του αγώνα,

Αναβάτης που δε πληρεί τους κανονισμούς ασφαλείας θα αποκλείεται από τον αγώνα.  

5.7 Εξοπλισμός Αναβάτη

Κάθε αναβάτης πρέπει να είναι αυτάρκης κατά την διάρκεια όλου του αγώνα. Η προσωπική ευθύνη και η αυτάρκεια αποτελούν μεγάλο μέρος του πνεύματος των αγώνων Enduro και οι αναβάτες ενθαρύνονται να κουβαλούν αρκετό εξοπλισμό για την λειτουργία τους στο ορεινό περιβάλλον. Κάθε αναβάτης πρέπει να θυμάται κάθε στιγμή πως είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τον εαυτό του αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί, να βοηθήσει τον συναθλητή του.
Συνίσταται ιδιαίτερα σε όλους τους αγωνιζόμενους να φέρουν :

 • Κατάλληλο Σακίδιο
 • Αδιάβροχο Τζάκετ
 • Κουβέρτα έκτακτης ανάγκης
 • Σαμπρέλες/Κιτ επιδιόρθωσης
 • Πολυεργαλείο
 • Κιτ πρώτων βοηθειών
 • Χάρτη
 • Τροφή & ισοτονικά
 • Προστασία ματιών (γυαλιά ή μάσκα)
 • Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (παρέχονται απο τον διοργανωτή)
 • Σφυρίκτρα 

5.8 Εξοπλισμός που θα σημαδεύεται.

Μόνο έναν σκελετό, μία μπροστινή και πισινή ανάρτηση, και ένα ζευγάρι ρόδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αγωνιζόμενους κατά την διάρκεια του αγώνα.

Ο σκελετός, η ανάρτηση και οι ρόδες θα μαρκάρονται ξεχωριστά από τον διοργανωτή πριν αρχίσει ο αγώνας.

Όλα τα αυτοκόλλητα θα τοποθετούνται στη δεξιά πλευρά του ποδηλάτου.

Τα εξαρτήματα στα οποία θα μπουν τα ειδικά αυτοκόλλητα είναι:

 • Fork crown
 • Πίσω τρίγωνο/ψαλίδι
 • Μπροστά τρίγωνο
 • Στεφάνια προς/πίσω

Τα αυτοκόλλητα θα ελέγχονται στην εκκίνηση, στον τερματισμό αλλά και ενδιάμεσα εάν επιθυμεί ο διοργανωτής

Οποιαδήποτε αλλαγή στον εξοπλισμό θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από  αδειοδότηση του διοργανωτή.

Αναβάτης που θα αλλάξει τον εξοπλισμό χωρίς την έγκριση του διοργανωτή θα δέχεται ποινή 5 λεπτών.

Όποιος αναβάτης βρεθεί να αλλάζει σημαδεμένα ανταλλακτικά χωρίς την αδειοδότηση του διοργανωτή του αγώνα θα αποκλείεται από  τον αγώνα(DSQ).

5.9 Εξωτερική βοήθεια

Δεν επιτρέπεται η προετοιμασία και προσφορά φαγητού σε αναβάτη απο οποιονδήποτε εκτός και αν ο αναβάτης είναι σε περιοχή που έχει σηματοδοτηθεί ως Περιοχή Εξωτερικής Βοήθειας (Outside Assistance Zone)

Τα μέλη των ομάδων(μηχανικοί, managers κτλ) δεν επιτρέπεται να ποδηλατούν με τους αναβάτες στις συνδετικές διαδρομές ή να περιμένουν μαζί τους στο χώρο εκκίνησης των ειδικών διαδρομών.

Στις Ζώνες Τροφοδοσίας και Εξοπλισμού οι οποίες έχουν σημανθεί ως Περιοχές Εξωτερικής Βοήθειας οι αναβάτες μπορούν να αλλάζουν τον ρουχισμό τους αλλά και τα εξαρτήματα που δεν είναι σημαδεμένα με την βοήθεια μελών της ομάδας τους.

Οι αθλητές μπορούν να δέχονται ή να αφήνουν φαγητό και ρουχισμό σε όλες τις Περιοχές Εξωτερικής Βοήθειας. 

 

 1. Κανόνες Προστασίας Περιβάλλοντος

Οι αγώνες Enduro δύναται να πραγματοποιηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλος. Οι αναβάτες οφείλουν να σέβονται το περιβάλλον και να μην επιδρούν αρνητικά σε αυτό. Προς αυτόν τον σκοπό κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και των επισήμων δοκιμαστικών:

 • Απαγορεύεται η χρήση tear offs σε μάσκες
 • Απαγορεύεται η εναπόθεση οποιονδήποτε σκουπιδιών μέσα στα μονοπάτια.
 • Απαγορεύεται η εναπόθεση και αποθήκευση φαγητού μέσα στα μονοπάτια διότι αυτό έχει μεγάλη επίπτωση στην πανίδα της κάθε περιοχής.
 • Απαγορεύεται η ρίψη φαγητού και ρουχισμού μέσα στα μονοπάτια. Όλοι οι αναβάτες πρέπει να είναι αυτάρκεις και να κουβαλούν στο βουνό οτιδήποτε χρειάζονται.
 • Οι αναβάτες που δε θα τηρούν τα παραπάνω θα λαμβάνουν ποινή. 

 

 1. Παραβίαση Κανονισμών

7.1 Κόψιμο Διαδρομής

Κόβοντας δρόμο στις Ειδικές Διαδρομές με σκοπό την απόκτηση πλεονεκτήματος, μπορεί συγχρόνως να βλάψει το περιβάλλον αλλά και να φέρει το πνεύμα των αγώνων Enduro Mountain Bike σε ανυποληψία.

Για τον λόγο αυτό, οποιοσδήποτε  αναβάτης προσπαθήσει να διαλέξει αγωνιστική γραμμή εκτός της σηματοδοτημένης πίστας ακυρώνεται άμεσα.

Ο συντονιστής του αγώνα μπορεί να διαλέξει σε ειδικές περιπτώσεις, να εφαρμόσει την χρονική ποινή, και όχι να ακυρώσει αναβάτη ο οποίος έκοψε δρόμο χωρίς πρόθεση. Ωστόσο κάθε αναβάτης που διαλέγει άλλη αγωνιστική διαδρομή θα πρέπει να γνωρίζει το ενδεχόμενο του αποκλεισμού του. 

7.2 Καθυστέρηση σε Συνδετικές Διαδρομές/ αργοπορία εκκίνησης

Η ατομική χρονομέτρηση θα ξεκινάει για κάθε Ειδική Διαδρομή με τον συγκεκριμένο χρόνο όπως αυτός ορίζεται από  την δημοσιευμένη start list ακόμη και αν ο αναβάτης δεν είναι παρόν.

Αναβάτες οι οποίοι φτάσουν αργοπορημένοι στην εκκίνηση της Ειδικής Διαδρομής πρέπει να ακολουθήσουν τις εντολές του αφέτη και να μπουν  στη πίστα μόνο όταν τους επιτραπεί.

Αν κάποιος αναβάτης δεν ακολουθήσει τις εντολές του αφέτη τότε θα επιβάλλεται χρονική ποινή συμφώνως πίνακα 7.5.

Αναβάτης ο οποίος φτάσει στην εκκίνηση Ειδικής Διαδρομής σε περισσότερο από  30 λεπτά μετά από  την προκαθορισμένη ώρα θα αποκλείεται από  τον αγώνα. 

7.3 Αντικανονική εξωτερική βοήθεια.

Οι αγωνιζόμενοι ενθαρρύνονται να βοηθούν συναθλητές τους κατά  την διάρκεια της διαδρομής.

Οποιοσδήποτε αγωνιζόμενος λάβει εξωτερική βοήθεια από  μη  αγωνιζόμενο χωρίς πρότερη συμφωνία με τον Συντονιστή του Αγώνα θα αποκλείεται από  τον αγώνα. Αυτό περιλαμβάνει την χρήση εξωτερικής βοήθειας για την μεταφορά εξοπλισμού περί της πίστας ή την διενέργεια επιδιορθώσεων κατά την διάρκεια του αγώνα. 

7.4 Καταγραφή Παραβίασης Κανονισμών

Ο διοργανωτής του αγώνα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των κανονισμών και έχει τον τελικό λόγο.

Ο διοργανωτής μπορεί να ορίσει ‘Flying Marshals’ οι οποίοι θα ταξιδεύεουν μέσα στις διαδρομές με την δική τους ευχαίρια και σε ακαθόριστα σημεία. Αυτοί οι ‘Flying Marshals’ μπορούν να αναφέρουν παραβιάσεις κανονισμών στον διοργανωτή.

Οποιαδήποτε παραβίαση των κανονισμών πρέπει να δηλωθεί μέσα σε 30 λεπτά αφού τερματίσει και ο τελευταίος αγωνιζόμενος.

7.5 Προβλεπόμενες ποινές

Παράβαση

Ποινή

Αργοπορημένη εκκίνηση

Εώς 5 λεπτά = 1 λεπτό ποινή

5+ λεπτά = 5 λεπτά ποινή

30+ λεπτά = DSQ

Άλλες παραβιάσεις εκκίνησης(σπρώξιμο στη σειρά, καθυστερημένη εκκίνηση, απρεπείς συμπεριφορά κτλ)

5 δευτερόλεπτα

Κόψιμο διαδρομής / Δεν ακολουθεί τα σημάδια της διαδρομής

Αποκλεισμός

Αθέμιτο κόψιμο διαδρομής

30 seconds

Παράνομη εξωτερική βοήθεια και μεταφορά

Αποκλεισμός

Έλλειψη σεβασμού στο περιβάλλον

Από 1 λεπτό έως  Αποκλεισμό

Προπόνηση εκτός επισήμων δοκιμαστικών

Αποκλεισμός

Αλλαγή σημαδεμένου εξοπλισμού με έγκριση

5 λεπτά

Αλλαγή σημαδεμένου εξοπλισμού χωρίς έγκριση

Αποκλεισμός

Πέταμα tear-offs μάσκας στο περιβάλλον

Αποκλεισμός

Αλλαγή διαδρομής

Αποκλεισμός

Απώλεια οπίσθιο αριθμού ή αριθμού κεφαλής(εάν δίνονται)

30 δευτερόλεπτα

Εναπόθεση/Αποθήκευση φαγητού και εξοπλισμού σε μονοπάτι ή συνδετική διαδρομή

5 λεπτά

 

 1. Επικοινωνία

8.1 Ενημέρωση Αναβατών

Πριν από κάθε αγώνα ο διοργανωτής θα πρέπει να ενημερώνει τους αναβάτες σχετικά με τυχόν αλλαγές σε κανονισμούς, χρονοδιαγράμματα κτλ. Επίσης οι αναβάτες θα ενημερώνονται για τους τυχόν τεχνικούς σταθμούς, σταθμούς τροφοδοσίας/υδροποσίας και χώρους εξωτερικής βοήθειας.

Αναβάτης που δε θα παρευρίσκεται στην ενημέρωση δε θα δικαιολογείται για οποιαδήποτε παραβίαση κανόνων. 

8.2 Βιβλίο αγώνα

Δύο εβδομάδες πριν τον αγώνα να ανακοινώνεται το βιβλίο αγώνα στο οποίο θα υπάρχει το ακριβές πρόγραμμα, αλλαγές σε κανονισμούς, τοπικούς κανονισμούς και λεπτομέρειες για το χώρο εκδηλώσεων και γενικά κάθε λεπτομέρεια  που θα πρέπει ο αναβάτης να γνωρίζει.

Είναι ευθύνη κάθε αναβάτη να διαβάζει το κάθε βιβλίο. 

8.2 Κίτρινες /Κόκκινες κάρτες

Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα να επιπλήξει αναβάτη με κίτρινη κάρτα για σοβαρή παραβίαση των κανονισμών που θα ακολουθούνται από  απτές αποδείξεις. Η κίτρινη κάρτα μπορεί να δοθεί τόσο κατά  τη διάρκεια όσο και μετά τον αγώνα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε ένα χρόνο γίνεται κόκκινη

Αναβάτης που θα δέχεται κόκκινη κάρτα θα υποστεί μείωση 200 βαθμών στη τελική βαθμολογία της περιόδου. 

 

9. Πολιτική Anti-Doping

Οι διοργανωτές του Enduro Greece θα σεβαστούν και θα βοηθήσουν σε οποιαδήποτε έλεγχο anti-doping προβεί η Εθνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (σε αγώνες της ομοσπονδίας).

Οποιοσδήποτε αγωνιζόμενος λάβει μέρος σε ένα event της EG πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες anti-doping οι οποίες ενδέχεται να ζητηθούν από  τον διοργανωτή .

Με το ενδιαφέρον να κρατηθεί το  enduro mountain bike καθαρό απο την αρχή και για να αποφευχθεί να δυσφημιστεί η φήμη των αγώνων enduro mountain bike, κανένας διαγωνιζόμενος ανεξαρτήτου είδους ποδηλασίας, ο οποίος έχει βρεθεί ένοχος από  δικαστήριο ή κανονιστικό όργανο, για την χρήση ή ανάμειξη με απαγορευμένες, αναβολικές ουσίες δεν θα του επιτραπεί η συμμετοχή σε κανένα δρώμενο της Enduro Greece

Σε οποισδήποτε ποδηλάτη απαγορευτεί η συμμετοχή  σε οποιαδήποτε διοργάνωση της Enduro Greece  δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο της EG για την εξαίρεση από τον κανόνα αυτό και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της EG δύναται κατά την απόλυτη κρίση της χορηγήσει τέτοια απαλλαγή. Ωστόσο, προς το συμφέρον της διαφάνειας προς το άθλημα των αγώνων enduro mountain bike, το Διοικητικό Συμβούλιο της EGδιατηρούμε το δικαίωμα να κρατήσουμε μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής σε λήψη φαρμάκων στην ποδηλασία και θα κοινοποιήσουμε κάθε απόφαση επί της προσφυγής αυτής δημόσια. 

 

 1. Έπαθλα - Bαθμολογία.

‘Επαθλα θα δοθούν στους πρώτους 3 της Γενικής Κατάταξης με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

 • 1ος αναβάτης 300 ευρώ
 • 2ος αναβάτης 200 ευρώ
 • 3ος αναβάτης 100 ευρώ  

H βαθμολογία των e-bikes δεν θα προσμετράτε στην συνολική βαθμολογία της διοργάνωσης.

 Position

Men

Women

Juniors

Masters  

Hardtail

 

1

500

400

300

400

400

 

2

450

350

250

350

350

 

3

420

320

220

320

320

 

4

400

300

200

300

300

 

5

390

290

190

290

290

 

6

380

280

180

280

280

 

7

370

270

170

270

270

 

8

360

260

160

260

260

 

9

350

250

150

250

250

 

10

340

240

140

240

240

 

11

330

230

130

230

230

 

12

320

220

120

220

220

 

13

310

210

110

210

210

 

14

300

200

100

200

200

 

15

290

190

90

190

190

 

16

280

180

80

180

180

 

17

270

170

70

170

170

 

18

260

160

60

160

160

 

19

250

150

55

150

150

 

20

240

145

50

145

145

 

21

230

140

45

140

140

 

22

220

135

40

135

135

 

23

210

130

35

130

130

 

24

200

125

30

125

125

 

25

190

120

25

120

120

 

26

180

115

20

115

115

 

27

170

110

15

110

110

 

28

160

105

10

105

105

 

29

150

100

5

100

100

 

30

145

95

3

95

95

 

31

140

90

90

90

 

32

135

85

85

85

 

33

130

80

80

80

 

34

125

75

75

75

 

35

120

70

70

70

 

36

115

65

65

65

 

37

110

60

60

60

 

38

105

55

55

55

 

39

100

50

50

50

 

40

95

45

45

45

 

41

90

40

40

40

 

42

85

35

35

35

 

43

80

30

30

30

 

44

75

25

25

25

 

45

70

20

20

20

 

46

65

15

15

15

 

47

60

10

10

10

 

48

55

5

5

5

 

49

50

3

3

3

 

50

49

1

1

1

 

51

48

-

 

52

47

 

53

46

 

54

45

 

55

44

 

56

43

 

57

42

 

58

41

 

59

40

 

60

39

 

61

38

 

62

37

 

63

36

 

64

35

 

65

34

 

66

33

 

67

32

 

68

31

 

69

30

 

70

29

 

71

28

 

72

27

 

73

26

 

74

25

 

75

24

 

76

23

 

77

22

 

78

21

 

79

20

 

80

19

 

81

18

 

82

17

 

83

16

 

84

15

 

85

14

 

86

13

 

87

12

 

88

11

 

89

10

 

90

9

 

91

8

 

92

7

-

 

93

6

 

94

5

 

95

4

 

96

3

 

97

2

 

98

1

 

 

natureinaction logo

cam logo1

enduro

δελφοι

rafting

30784304 1821526777868058 1667729650 n

fb icon 325x325